Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl

Nasza oferta

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności to produkt, którego głównym celem jest ochrona Klienta przed stratami z tytułu braku zapłaty ze strony jego kontrahentów. Jeśli prowadzisz firmę i myślisz o zabezpieczenia swoich należności ten produkt jest dla Ciebie.

Dowiedz się więcej

Faktoring

Faktoring polega na nabywaniu przez firmę faktoringową bezspornych wierzytelności z odroczonym terminem płatności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W zależności od rodzaju faktoringu, ryzyko niewypłacalności odbiorcy może zostać przeniesione na Faktora (faktoring pełny / bez regresu) lub wrócić do Klienta (z regresem).

Dowiedz się więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią finansowe zabezpieczenie dla inwestora na wypadek niewywiązania się przez wykonawcę / dostawcę z zobowiązania wynikającego z łączącej ich umowy. Towarzystwo ubezpieczeń wystawiając gwarancję na zlecenie wykonawcy / dostawcy zobowiązuje się do wypłaty na rzecz inwestora określonej w treści gwarancji sumy gwarancyjnej w przypadku zajścia ww. zdarzenia.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to dział ubezpieczeń gospodarczych, który dotyczy trwałych i obrotowych składników majątku firmy (budynków, maszyn, wyposażenia, środków obrotowych, pojazdów) a także odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem firmy i posiadaniem przez nią mienia.

Dowiedz się więcej