Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl

Sprawdź naszą ofertę

i ubezpiecz obrót handlowy!

Ubezpieczenie należności / kredytu kupieckiego

Rozwiązanie portfelowe, gdzie ubezpieczeniem co do zasady mają być objęci wszyscy kredytowani odbiorcy Ubezpieczającego w kraju i za granicą. Takie rozwiązanie zapewnia rozproszenie ryzyka, daje możliwości dostosowania zapisów do indywidualnych potrzeb Ubezpieczającego przy jednoczesnym uwzględnieniu branży w jakiej działa i specyfiki prowadzonej działalności.

Polisa selektywna / hybrydowa

Rozwiązanie dla tych, którzy korzystają już z ubezpieczenia należności, a napotkali trudności w pełnym pokryciu limitów u obecnego ubezpieczyciela. Na wyodrębnionej grupie ryzyk można zaaranżować osobną polisę u innego ubezpieczyciela, aby finalnie osiągnąć wyższy wskaźnik przyjęcia limitów kredytowych. Często to rozwiązanie nazywane jest hybrydowym, gdyż jeden Ubezpieczający posiada dwie lub nawet więcej umów ubezpieczenia.

Polisa typu Single Risk

Polisa pozwala na pokrycie tylko jednego ryzyka krajowego lub zagranicznego. Dużo rzadsze rozwiązanie, a na pewno zdecydowanie droższe, gdyż brak tutaj możliwości rozproszenia ryzyka.

Ubezpieczenie nadwyżkowe / Top Up

Ubezpieczenie nadwyżkowe / Top Up umożliwia podwyższenie obecnego limitu lub nadania go tam, gdzie pierwotnie była decyzja odmowna. Rozwiązanie tego typu może być oferowane przez podstawowego lub innego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawsze występuje jako pochodna dla polisy podstawowej.

Ubezpieczenie należności faktoringowych

Umożliwia ubezpieczenie należności sfinansowanych przez Faktora niezależnie czy bankowego, czy pozabankowego. Rozwiązanie możliwe jest do uzyskania na polisie obcej (organizuje ją Faktor) lub własnej Klienta. Dobór rozwiązania najlepiej pozostawić brokerowi.

Polisa typu Excess of loss

Rozwiązanie dla dużych organizacji z rozbudowanymi działami oceny ryzyka, windykacji oraz prawnymi. Ubezpieczyciel w ramach tego produktu oferuje tylko i wyłącznie ochronę ubezpieczeniową. Ocena ryzyka i windykacja pozostawiona jest po stronie Ubezpieczającego. Charakterystycznym elementem tej polisy jest stosunkowo wysoka franszyza, poniżej której Ubezpieczyciel nie ponosi ryzyka (AFL – Aggregate first loss).

Ubezpieczenie ryzyka politycznego / Political Risk

Ubezpieczenie występuję jako osobna polisa lub klauzula w ramach podstawowej polisy ubezpieczenia należności. Zdarzenia, które wywołują szkodę to m.in. moratorium, utrudnienia transferu (np. przez wydarzenia polityczne, niedobory waluty), zwłoka odbiorcy publicznego, wojna, klęska żywiołowa.

Skontaktuj się z nami

i uzyskaj więcej informacji.
Formularz kontaktowy

  KONTAKT Z NASZYM SPECJALISTĄ
  DANE SPÓŁKI
  Credit Risk Brokers prosta spółka akcyjna

  ul. J. H. Dąbrowskiego 301
  60-406 Poznań
  NIP: 7792409078
  REGON: 302258578
  KRS: 0000981745
  Zezwolenie KNF nr 1885/12

  Wyznacz trasę
  CRB Centrum Sp. z o.o.

  ul. Dionizosa 12/197
  03-142 Warszawa
  NIP: 5242884815
  REGON: 383238466
  KRS: 0000784464
  Zezwolenie KNF nr 2503/19

  Wyznacz trasę