Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl

Sprawdź naszą ofertę

i popraw płynność finansową swojej firmy!

Faktoring pełny

Faktoring pełny, określany często mianem faktoringu ubezpieczonego lub bez regresu ma za zadanie spieniężyć wierzytelności oraz je ubezpieczyć. Sprzedając Faktorowi wierzytelności Klient może je potraktować jako zapłacone! Ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta leży w tym momencie po stronie Faktora. Naszym zadaniem jest doprowadzić do takiej umowy pomiędzy Klientem a Faktorem, w której limity ubezpieczeniowe są maksymalnie dopasowane do poziomu sprzedaży. Faktoring pełny zawsze posiada w tle polisę ubezpieczenia należności, która mityguje ryzyko. Może to być jak w powyższym przypadku polisa Faktora, natomiast jeśli już korzystasz z ubezpieczenia należności, jesteśmy w stanie pomóc w pozyskaniu faktoringu pełnego pod funkcjonującą już polisę. Faktoring pełny powoduje, że otrzymane od Faktora zaliczki Klient może potraktować jak otrzymane odszkodowanie, mimo, że termin płatności jeszcze nie upłynął. Rodzi to skutki czysto rachunkowe – należności sfinansowane faktoringiem pełnym Klient dekretuje jako środki pieniężne na rachunkach bankowych, natomiast to, co jest wyjątkowo korzystne – nie posiada obowiązku wskazywania jako zobowiązanie krótkoterminowe w pasywach bilansu.

Faktoring niepełny

Tradycyjny faktoring, który przyspiesza spływ środków do firmy. Firma nie czeka na zapłatę od kontrahenta, może dalej obracać środkami czy regulować bieżące zobowiązania. Jest skierowany głównie do Klientów, którzy posiadają sprawdzone i ugruntowane relacje handlowe z Odbiorcami a ryzyko braku zapłaty czy upadłości u kontrahentów ocenia jako bardzo niskie. Korzystnym efektem jest terminowe regulowanie zobowiązań przez Odbiorców, ponieważ płatności za faktury przekierowane są do spółki faktoringowej. Efekt jest całkowicie psychologiczny, ale z doświadczenia wiemy, że Odbiorcy chętniej terminowo regulują swoje zobowiązania kiedy po stronie wierzyciela stoi Faktor.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny ma za zadanie pomóc Klientom w sfinansowaniu zakupów czy dostaw. Co do zasady stosowany jest wspólnie z faktoringiem należnościowym który daje Faktorowi możliwość zabezpieczenia poprzez kontrolę spływu należności. Forma tego faktoringu oparta jest o ocenę Wnioskodawcy, więc jest to produkt dużo bardziej zbliżony do kredytu niż do klasycznego faktoringu. Faktoring odwrotny występować może również jako forma zaliczki udostępnianej Klientowi przez Faktora w ramach umowy faktoringu niepełnego lub bez regresu.

Skontaktuj się z nami

i uzyskaj więcej informacji.
Formularz kontaktowy

  KONTAKT Z NASZYM EKSPERTEM
  DANE SPÓŁKI
  CRB Faktoring Sp. z o. o.

  ul. J.H. Dąbrowskiego 301
  60-406 Poznań
  NIP: 7812007438
  REGON: 385789584
  KRS: 0000833872

  Wyznacz trasę