Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl
Ubezpieczenie należności, 24 cze 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych – przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy

Z umową ubezpieczenia należności nierozerwalnie wiąże się pojęcie prawnej niewypłacalności odbiorcy, które obok przewlekłej zwłoki stanowi jeden z rodzajów wypadku ubezpieczeniowego. Wystąpienie prawnej niewypłacalności odbiorcy warunkuje zatem nabycie prawa do wystąpienia do ubezpieczyciela z roszczeniem w związku z brakiem spłaty należności. Jest to sytuacja, która w głównej mierze dotyczy postępowania upadłościowego lub postępowań restrukturyzacyjnych. W jaki sposób ubezpieczający może dowiedzieć się o tym, że wobec jego odbiorcy toczy się jedno z takich postępowań? Wiedza ta ma znaczenie nie tylko w kontekście odszkodowania, ale dotyczy również istnienia ochrony ubezpieczeniowej – z założenia sprzedaż do odbiorcy w stanie prawnej niewypłacalności jest wyłączona z zakresu ochrony. Przewidziany pierwotnie przez ustawodawcę Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, który miał stanowić istotne narzędzie służące udostępnianiu informacji o postępowaniach i przyspieszeniu ich obiegu, miał jedną zasadniczą wadę – nigdy nie powstał. W jego miejsce tworzony jest znacznie szerszy system teleinformatyczny– Krajowy Rejestr Zadłużonych. Założono, że uda się wprowadzić go w życie w grudniu w roku 2020. Termin ten został jednak przesunięty na lipiec w roku bieżącym. Niemniej również od lipca nie będzie dane nam korzystać z jego funkcjonalności – podpisana w ostatnim czasie nowelizacja ustawy ponownie przesuwa termin – na grudzień bieżącego roku. Mamy nadzieję, że jest to już ostateczne przełożenie i jeszcze przed końcem roku system zostanie udostępniony. Zgodnie z ustawą, Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie stanowił w pełni jawne, bezpłatne źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, które znacznie ułatwi weryfikację odbiorców i pozwoli uniknąć podjęcia współpracy z takimi podmiotami. Dodatkowo, dojdzie do zinformatyzowania postępowań insolwenycjnych, co również powinno przełożyć się na ich lepszą efektywność i transparentność. W rejestrze ujawniany będzie relatywnie szeroki zakres informacji, obejmujący podstawowe dane ale również fakty dotyczące toczących się postępowań. Nie można jednak pominąć tego, że w dzisiejszych czasach moglibyśmy oczekiwać nieco sprawniejszego wdrożenia tego typu rozwiązań. Pozostaje zatem oczekiwać na wyznaczoną datę wejścia rejestru w życie.

 

~KN

Poprzedni artykul
Polska Izba Ubezpieczeń publikuje dane za lata 2019 - 2020