Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl
Ubezpieczenie należności, 15 cze 2024

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Po kilku latach wracamy do tematu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

W 2021 roku z niecierpliwością czekaliśmy aż zostanie uruchomiony i informowaliśmy o możliwych pozytywnych efektach jego wdrożenia. Jest to publiczny system teleinformatyczny, którego działanie jest regulowane ustawą (Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55). Na stronach rządowych podkreśla się, że rejestr ma charakter jawny oraz ogólnodostępny, co oznacza, że informacje w nim zawarte są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym, którzy posiadają dostęp do Internetu.  Warto jednak dodać, że oprócz części powszechnie dostępnej występuje również część dla użytkowników zarejestrowanych – KRZ umożliwia składanie wniosków oraz pism procesowych i środków odwoławczych w zakresie postępowań insolwencyjnych oraz odbiór korespondencji w tychże sprawach –  użyteczność, efektywność czy sprawność tego rozwiązania adwokaci, radcy prawni i doradcy restrukturyzacyjni do dziś podają w wątpliwość. Ponadto w ramach KRZ utworzono też portal branżowy dla syndyków, nadzorców i zarządców postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz rejestr dla Organów Administracji Publicznej. Nas interesuje jednak najbardziej jawna część rejestru.

Co zatem można znaleźć w publicznej części KRZ, który funkcjonuje pod adresem www. krz.ms.gov.pl? W rejestrze udostępniane są:

– dane osób oraz podmiotów, wobec których prowadzone jest postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

– dane osób i podmiotów, wobec których prowadzono egzekucję sądową lub administracyjną i została ona umorzona ze względu na jej bezskuteczność;,

– dane osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące,

– dane składników majątku dłużników wchodzących do masy upadłości,

– dane doradców restrukturyzacyjnych.

Możliwe jest także przeglądanie obwieszczeń z wybranego okresu czy weryfikowanie autentyczności dokumentu pochodzącego z KRZ (także przy wykorzystaniu kodu QR). Odnajdując informacje o postępowaniu możemy także sprawdzić jego przebieg i poznać etap, na którym się znajduje.

Obecnie konieczne jest wyszukiwanie poszczególnych danych „ręcznie”, przy czym już na samej stronie rządowej w zakładce FAQ zamieszczono pytanie o dostępność API – warto docenić, że zgodnie z informacją toczą się prace nad stworzeniem takiego rozwiązania co znacznie ułatwi korzystanie z rejestru.

Podsumowując, Krajowy Rejestr Zadłużonych z punktu widzenia przedsiębiorstwa stanowi zatem bezsprzecznie wartościowe źródło istotnych informacji i jest ważnym narzędziem, umożliwiającym weryfikację sytuacji wybranego podmiotu w zakresie toczących się postępowań sądowych czy egzekucyjnych. Liczymy, że prace nad ulepszeniem i rozbudowaniem systemu poskutkują polepszeniem jego funkcjonalności i możliwości jego efektywnego wykorzystania.

Kamila Nowicka

Broker Ubezpieczeniowy

Grupa CRB

Poprzedni artykul
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jako jedna z form działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń