Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl
Ubezpieczenia majątkowe, 17 sie 2021

Wybór ubezpieczyciela floty pojazdów – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenia komunikacyjne to największa grupa ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe). Składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco w 2020 roku w Polsce wyniosła 23,4 mld zł, co stanowi niemal 55% wszystkich składek z ubezpieczeń działu II.

Podczas zbierania i analiz ofert ubezpieczeń komunikacyjnych dla flot naszych Klientów, zwracamy uwagę na szereg czynników, które powinny być przeanalizowane w trakcie wyboru ubezpieczyciela flotowego. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę:

  • zakres ochrony w ubezpieczeniu AC – m.in. zakres terytorialny, wariant likwidacji szkód, wysokość franszyzy redukcyjnej, wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wyłączenia odpowiedzialności (w przypadku ubezpieczenia OC ppm warunki ustalone zostały przez Ustawodawcę w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych),
  • możliwość wyboru dodatkowych produktów i ich zakres, sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie assistance, NNW kierowców i pasażerów, ubezpieczenie szyb, ochrony prawnej),
  • dotychczasowe doświadczenia we współpracy z poszczególnymi ubezpieczycielami (pozytywne lub negatywne),
  • cenę.

Wybierając ubezpieczyciela komunikacyjnego warto także sprawdzić statystyki dotyczące problemów poszkodowanych z likwidacją szkód. Rzecznik Finansowy od kilku lat publikuje informacje na temat skarg klientów rynku finansowego, w tym także poszkodowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

W 2019 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęło 4 138 wniosków dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Dane dotyczące liczby skarg na poszczególnych ubezpieczycieli należy jednak odnieść do udziału zakładów ubezpieczeń w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy dane z 2019 roku dotyczące liczby wniosków do Rzecznika Finansowego dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych złożonych na 10 największych zakładów ubezpieczeń w Polsce, procentowego udziału wniosków w ogólnej liczbie skarg, udziału zakładów ubezpieczeń w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych (mierzonego przypisem składki brutto) oraz wskaźnika udziału skarg do udziału poszczególnych ubezpieczycieli w rynku.

Najlepszym wskaźnikiem może pochwalić się TUiR Warta S.A. (54%), po niej uplasował się TUiR Allianz Polska S.A., STU Ergo Hestia S.A. oraz Wiener TU S.A. Zgodnie z powyższymi danymi, największe problemy poszkodowanym w 2019 roku sprawili Uniqa TU S.A. (wraz z Axą, która została kupiona przez Uniqę w 2020 roku), InterRisk TU S.A. oraz Generali TU S.A.

Podsumowując, przy wyborze ubezpieczyciela, nie tylko w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, warto przeanalizować najpierw zakres ochrony ubezpieczeniowej, a następnie dodatkowe dane, statystyki dotyczące konkretnych ubezpieczycieli, aby zapobiec problemom w obsłudze polis oraz likwidacji szkód i w konsekwencji rozczarowaniu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru oferty, gdyż na koszt ubezpieczenia negatywnie wpływają również niewypłacone odszkodowania, które wynikają z jakości ochrony ubezpieczeniowej, ale również procesu likwidacji szkód.

 

Aleksandra Czerwonka

broker

 

Źródła:

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ubezpieczenia-w-liczbach-2020.pdf

https://www.knf.gov.pl/?articleId=71341&p_id=18

https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2019_Tabele_Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego.pdf

 

Poprzedni artykul
Zagrożenia cybernetyczne – nowe wyzwanie dla zarządów