Skontaktuj się z nami
+48 61 641 24 24 crb(at)grupacrb(dot)pl
Faktoring, 28 paź 2021

Kreowanie kolejki płatności przy braku spływu należności… Czyli jak się pozbyć zatorów płatniczych

Kreowanie kolejki realizowanych płatności, przy braku spływu środków pieniężnych, może być wyjątkowo trudne i problematyczne.
Jeśli dołożymy do tego utracone korzyści, utracone możliwości np. zakupu tańszych materiałów do produkcji, czy partii towaru do handlu, za którą należy zapłacić tu i teraz – widzimy, iż przetrzymywanie należnych nam środków pieniężnych przez naszych kontrahentów tworzy niemałe problemy.

Panaceum na piętrzące się płatności i brak spływu należności jest faktoring.

Usługa ta powoduje, iż zapłata za faktury jest niemalże natychmiastowa. Przedsiębiorstwo, które posiada aktywo w postaci wierzytelności, może zamienić je na środki pieniężne. Faktury są po sprzedawane dla Faktora, który za ich nabycie wypłaca tak zwaną zaliczkę. Na ogół, zaliczka wynosi około osiemdziesiąt do dziewięćdziesięciu procent i podyktowana jest innymi czynnikami wynikającymi np. z wzajemnych rozliczeń czyli kompensat dokonywanych pomiędzy sprzedającym a kupującym. Czyli – najprościej mówiąc – za fakturę brutto opiewającą na 100 zł, możemy otrzymać 90.

Co się dzieje z zatrzymaną kwotą? Stanowi ona udział własny Klienta i jest rozliczana tuż po spłacie całości wierzytelności przez Faktora. Natychmiast pojawia się pytanie – co w przypadku braku płatności od kontrahenta.

I tutaj przechodzimy płynnie, do rodzajów faktoringu:
jeśli przedsiębiorca zawarł z faktorem umowę faktoringu niepełnego, zwanego również faktoringiem z regresem, Klient – zwany również Faktorantem – zobowiązany jest oddać Faktorowi wypłaconą uprzednio zaliczkę. Taka jest konstrukcja produktu – otrzymujemy finansowanie wierzytelności, natomiast w przypadku braku jej spływu, ryzyko pozostaje po stronie Faktoranta.
Możemy się jednak zabezpieczyć przed taką sytuacją, stosując faktoring pełny. Zwany jest również faktoringiem z ubezpieczeniem lub po prostu faktoringiem bez regresu.
I tutaj, w przypadku braku płatności przez dłużnika ryzyko bierze na siebie ubezpieczyciel. Umowa faktoringu pełnego daje możliwość korzystania z polisy Faktora lub też własnej polisy ubezpieczenia należności, którą oczywiście za pośrednictwem kancelarii CRB są w stanie Państwo dobrze wynegocjować.
Faktoring pełny na polisie Faktora, to doskonałe rozwiązanie, również dla firm, które chcą ubezpieczyć i sfinansować jedynie część własnego obrotu.

Faktoring, poza możliwością uwolnienia środków zamrożonych w fakturach, poza korzyścią wynikającą z maksymalnej poprawy płynności, daje szereg innych korzyści, których niestety nie znajdziemy w tradycyjnym finansowaniu kredytem obrotowym.

Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że spłata należności dokonywana przez dłużnika następować będzie bezpośrednio do Faktora. Z doświadczenia wiem, iż płatności realizowane do Faktora są dużo bardziej terminowe, aniżeli te, które realizowane są w obrocie gospodarczym pomiędzy firmami. Dlaczego tak się dzieje? Zapewne dlatego, że Faktor to instytucja finansowa, która zapewnia swojemu klientowi wsparcie w zakresie dochodzenia wierzytelności, monitoringu, administrowania wierzytelnościami. Musimy pamiętać o tym, że firma faktoringowa, czy też bank świadczący usługę faktoringu, w swoich procedurach stosuje wszelkie możliwe środki ograniczające ryzyko.
Wielokrotnie obserwowałem poprawę kultury płatniczej w momencie zastosowania faktoringu. Budziło to pozytywne zaskoczenie u klientów, którzy jak dotąd musieli się dopominać o zapłatę za faktury.
Ponadto poza monitoringiem i administrowaniem wierzytelnościami, Faktor daje możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej – zarówno w kraju jak i za granicą.
Działania prewencyjne niejednokrotnie przynosiły doskonały efekt, ponieważ przed przyjęciem kontrahenta do faktoringu, jest on gruntownie sprawdzany np. w wywiadowniach gospodarczych. Tak więc już na wstępie współpracy z Faktorem klient otrzymuje informację zwrotną na temat możliwości przyjęcia kontrahenta do umowy faktoringowej. W przypadku odrzucenia odbiorcy, faktorant ma możliwość postawienia sobie pytania, czy faktycznie chce ponosić dalsze ryzyko współpracy z danym kontrahentem, czy nie jest to odpowiedni moment aby dobezpieczyć sprzedaż do odrzuconego dłużnika.
Faktoring jest również narzędziem, które poprawia wskaźniki z uwagi na pozabilansowe księgowanie faktoringu pełnego. Odzwierciedla się to przede wszystkim brakiem dodatkowego obciążenia, jak ma to miejsce w przypadku klasycznego finansowania kredytem obrotowym. Warto również dodać, iż po faktoring sięgają przedsiębiorcy, którzy w swoich założeniach przyjmują brak ograniczeń limitowych w finansowaniu sprzedaży. Niestety ,limity kredytowe w przypadku kredytowania mają pewien pułap dostępności – zaś w przypadku faktoringu, wraz ze wzrostem sprzedaży pojawia się wyższy poziom finansowania, doskonale skorelowany właśnie ze sprzedażą. Przy faktoringu nie są wymagane zabezpieczenia takie, jak w kredycie obrotowym. Standardowo faktor opiera się o globalną cesję należności, czasem przyjmuje jako zabezpieczenie cesję praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz faktora. Faktoring jest doskonałym narzędziem dla firm, które posiadają niski stan majątku trwałego, który stanowić mógłby przedmiot zabezpieczenia finansowania.
Ciekawym rozwiązaniem jest również Faktoring odwrotny. Jest to swego rodzaju kredyt, który pozwala dokonać zapłaty przez Faktora za faktury – zobowiązania – Faktoranta, jednocześnie przedłużając, czy też „dokładając” dodatkowy termin płatności. W efekcie przedsiębiorstwo nie korzysta z własnych środków dla celu regulowania zobowiązań, robi to Faktor. Dodatkowy termin, to czas w którym spływają należności. Wszystko się zazębia. Firma zapewnia sobie stały, nieprzerwany cykl dostaw, przy jednocześnie uregulowanych zobowiązaniach, Faktor czeka na zapłatę, a jednocześnie Klient może sfinansować wystawione faktury. W mojej ocenie, jako praktyka – z firmy zablokowanej terminami, oczekującej na spływ, mającej problem z dostawami z uwagi na krótkie wymagane terminy oferowane przez dostawcę – jesteśmy w stanie maksymalnie udrożnić cash flow firmy, zapewnić jej maksymalną płynność, poprawę wskaźników płynności i zadłożenia. Jest to również poprawa konkurencyjności na rynku, ponieważ posiadanie wspomnianej umowy faktoringu odwrotnego daje możliwość – w wielu przypadkach – negocjowania rabatów z uwagi na ekspresowo realizowaną płatność za dostawę.

Naszą rolą, zadaniem kancelarii brokerskiej CRB, jest wsparcie Państwa w doborze odpowiedniego partnera faktoringowego. Na rynku aktualnie występuje kilkadziesiąt podmiotów faktoringowych. Doskonale poruszamy się w tym środowisku, dzięki czemu w prosty i uzasadniony sposób jesteśmy w stanie udzielić rekomendacji dotyczącej wyboru odpowiedniego Faktora. Warto dodać, iż firmy faktoringowe różnią się podejściem do ryzyka transakcji. Naszym zadaniem jest ocenić dokumenty finansowe spółki, przygotować konkurs ofert, doprowadzić do decyzji faktoringowych, wspólnie z Państwem wdrożyć usługę w firmie. Jesteśmy dla Państwa wsparciem w negocjacjach zarówno aspektów komercyjnych jak i prawnych.

Zachęcam do zadawania pytań, spotkań i rozmów na temat finansowania i ubezpieczenia należności handlowych.

Autror

Wojciech Sadowski

Poprzedni artykul
Wybór ubezpieczyciela floty pojazdów – na co zwrócić uwagę?